Volg ons ook op de sociale media: Twitter Facebook

Zorg algemeen

Voor de werkgroep Zorg was 2014 een voorbereidingsjaar. Hierbij is geanticipeerd op de gevolgen voor de inwoners van Lierop door het overhevelen van Rijkstaken naar de gemeenten en het doorvoeren van bezuinigingen.

De dorpscoöperatie en de werkgroep hebben als doel er aan bij te dragen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig in Lierop kunnen blijven wonen en daarvoor een beroep kunnen doen op de zorg en hulp die nodig is.
 
Uitgangspunt hierbij is dat z.g. vraaggericht zorg en hulp aangeboden wordt.
Op basis van signalen uit de samenleving organiseert de werkgroep producten en diensten om in de behoefte te voorzien. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de gemeente en instellingen op het gebied van zorgverlening.
 
De werkgroep streeft er naar zoveel mogelijk hulp en zorg voor inwoners zélf te organiseren en te verlenen. Hierbij wordt samengewerkt met professionals en vrijwilligers om lokaal met kwaliteit en betrokkenheid invulling te geven aan de zorgvraag.
 
Per januari 2015 heeft de werkgroep “Zorg’ vanuit de vraag enkele activiteiten op zich genomen. Het voornemen is deze activiteiten uit te bouwen als er een gerichte vraag ligt.
 
Nadere informatie over deze activiteiten  kunt U op deze site vinden.
 
Ook kunt U contact opnemen met de werkgroep; de contactgegevens vindt U onder het tabblad “contact”.
 

Projecten:

Klik op de knop voor meer info
Werkgroep en Contact
Dagbesteding 't Hofke
Dagbesteding op bezoek (september 2017)
Uitstapje dagbesteding “t Höfke” (oktober 2018)
Kerstviering bij dagbesteding ’t Höfke (dec. 2018)
BSO bezoekt dagbesteding (april 2019)
Uitstapje dagbesteding ’t Höfke 16 juli 2019
Kerstviering 17 december 2019
Feest bij 5-jarige dagbesteding ’t Höfke’ (2020)
Weekendactiviteit
Vijf jaar koffie-uurtje op de zondagmorgen
Diner 55 plus
Uitleenpost Hulpmiddelen
Start Uitleenpost op 1 mei 2015
Uitleenpost geopend 2 mei 2015
Eerste maand uitleenpost succesvol
De kogel is door de kerk... de duofiets komt er!
Solo sponsort duo-fiets met € 720,20!
500e Uitleen van de uitleenpost van Lierop Leeft
Dementievriendelijk Lierop (zie links hieronder)
Verslag eerste 3 bijeenkomsten
Tips ten aanzien van Dementie
Welke vervolgacties?
Meer weten over dementie: leen EHBD koffer!
Activiteiten met Wereld Alzheimerdag in Lierop
Lierop is alweer iets meer dementievriendelijker
Links dementievriendelijk
Wandelfit Lierop
'Links' Zorg
Corona... tips over hoe je het hoofd koel houdt?

Algemeen| Laatste nieuws| Werkvelden| Ik heb een vraag| Duofiets reserveren| Vraag & aanbod| Contact| Links| Agenda

Dorpscoöperatie Lierop
Gebergte 6
5715 PM Lierop
Mail:info@lieropleeft.nl
Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame Lierop