Hoe zijn we begonnen?

In het kader van het Integrale Dorps Ontwikkelingsplan (Idop) is in 2010 de Werkgroep Welzijn en Zorg gevormd. In de loop van 2013 werd duidelijk dat een aantal verantwoordelijkheden op het gebied van de (Jeugd)Zorg over zouden gaan naar de gemeenten.  
 
Met deze z.g. decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten per 1 januari 2015 wordt van burgers gevraagd meer verantwoordelijkheid te nemen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn/haar omgeving. Helpende handen, op welke manier dan ook, zijn noodzakelijk om samen de leefbaarheid in een dorp op peil te houden.
De gemeente stimuleert het ontstaan van passende, lokale oplossingen, motiveert burgers om het heft in eigen hand te nemen en zorgt ervoor dat de meest kwetsbare burgers voldoende ondersteuning krijgen.
Dit gegeven was begin 2014 voor de Werkgroep Welzijn en Zorg aanleiding om de Lieropse inwoners uit te nodigen voor een bijeenkomst waarbij de haalbaarheid van een Dorpscoöperatie in Lierop gepeild werd. 
‘Samen zorge(n)loos leven in Lierop, mijn ouders, ik en mijn kinderen’ was de boodschap van de uitnodiging.
 
De enorme belangstelling, ideeën en enthousiasme tijdens deze avond, zorgden er voor dat de werkgroep met volle overtuiging van start kon gaan met de opzet van de Lieropse Dorpscoöperatie.
De werkgroep werd stuurgroep en er werden 4 werkgroepen geformeerd.
 
De werkgroepen:
Wonen, Zorg, Dienstverlening en Opvoeden/Opgroeien.
 
Op 8 januari 2015 vond de 1e Algemene Ledenvergadering plaats.