Klankbordgroep

De Klankbordgroep wordt gevormd door leden van de stuurgroep die niet zijn toegetreden tot het bestuur. Zij hebben echter in de stuurgroep, vanuit een bepaalde deskundigheid of achtergrond, een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Dorpscooperatie.

Van die deskundigheid, gekoppeld aan een kritische geest, willen wij graag gebruik blijven maken.

Daarom zullen wij als bestuur en klankbordgroep 2 x per jaar bij elkaar komen om de voortgang vanuit hun perspectief te beschouwen.
 
 

Klankbord groepsleden

• Ferd Raaymakers
• Hetty de Groot (gemeente Someren)
• Maria van de Ven
• Riek van Bussel

• Riky Peeters