Statuten en HH Reglement

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn op te vragen bij het secretariaat:
 
 
Bestuur “Dorpscooperatie Lierop Leeft u.a.”