Koning Willem Alexander was bij Lierop Leeft

Dorpscoöperatie Lierop Leeft stond al bekend als model voor hoe men ‘samen’ veel voor elkaar kan betekenen. Met een bijzonder groot ledenaantal en activiteiten is Lierop Leeft zo uniek dat ook de Koning wilde weten hoe e.e.a. hier in z’n werk gaat. Hij was vandaag vanaf half twaalf bijna 2 uur op bezoek.

Een complete verrassing voor alle betrokkenen die in de Vurherd aanwezig waren in de wetenschap dat de Commissaris van de Koning een bezoek zou brengen aan Lierop Leeft, maar nu geconfronteerd werden met Koning Willem Alexander himself. Burgemeester Dilia Blok was speciaal van haar vakantie in Oostenrijk teruggekomen om de Koning te verwelkomen, waarna Martien Kusters het overnam en de Koning begeleidde naar de Vurtuin waar het eerste ronde tafel gesprek plaats vond.

Aan de ‘koninklijke’ tafel zat het bestuur van de dorpscoöperatie die de diverse werkgroepen vertegenwoordigden. Martien Kusters gaf aan dat dorpscoöperatie Lierop Leeft de nadruk legt om ‘samen’ zorg- en andere hulp/voorzieningen te regelen binnen Lierop. Niet voor niets is aan de naam Lierop Leeft ‘samen met jou’ toegevoegd. Hij was er trots op dat 50% van de Lieropse populatie lid is van de coöperatie en dat met op dit moment 80 vrijwilligers het ‘samen’-gevoel volop in de praktijk wordt gebracht, niet in de minste plaats door de spin in ’t web, dorpsondersteuner Anita Hurkmans, die haar ‘laagdrempelige’ werkwijze aan de zeer geïnteresseerde Koning uitlegde waarbij de Koning zich ook in haar verhaal mengde met verschillende vragen. 

Dit gebeurde ook bij de uitleg die Tiny Steenbakkers namens de werkgroep Zorg gaf over o.a. de dagbesteding en de voortgang naar een dement vriendelijk Lierop. Frans Cortooms legde uit hoe de 24/7 hulpmiddelenpost en het gebruik van de duofiets werkte en Driek Doezé gaf uitleg over de huidige 14 cursisten ‘smartphone’, die, in combinatie met de Go Live Assist app, leren om – wanneer nodig – op eenvoudige digitale manier in contact te komen met evtl. mantelzorgers.

Marianne Welten sprak namens de werkgroep Dienstverlening & Communicatie over o.a. het inzetten van ‘maatjes’ en de werking van de wijkcontactpersonen. Ze gaf nog maar eens aan dat de solidariteitsgedachte een belangrijk element is bij Lierop leeft. tGeert van den Heuvel gaf namens de werkgroep Opvoeden en Opgroeien aan dat het duurzaam opvoeden begint bij de jeugd. Dit gebeurt o.a. in samenwerking met de basisschool als de kinderen de basisschool verlaten. Alcohol- en drugsproblematiek is daarbij een bekend probleem waarbij ouders, opa’s en oma’s de beste coaches zijn van de coöperatie.
Voordat deze sessie afgesloten werd gaf Martien Kusters de Koning het belang aan van een voorziening van 12 mensen met dementie in hun eigen Lieropse omgeving. Het blijkt een lange weg te zijn om dit doel te bereiken maar er is wat licht in de duisternis volgens Martien.
Hierna toog Koning Willem Alexander met zijn gevolg naar de opkamer voor een gesprek met maatjeskoppels en andere cliënten van de dorpscoöperatie. Fridy Oomen vond het een hele eer om naast de Koning te mogen zitten en vertelde enthousiast over de betekenis die dorpsondersteuner Anita Hurkmans heeft gehad bij haar huidige welzijn. Ook het maatje van de ook aanwezige Jan van de Vrande, Marjan Groeneveld, legde de Koning uit hoe ze maatje was geworden, welke voldoening ze eruit haalde en wat het allemaal inhield. Theo Maas, Maria Loomans, Mien van de Biggelaar en Anneke Hesius gaven ieder voor zich op een ongedwongen en gemoedelijke manier hun ervaringen weer met de dorpscoöperatie en vooral dorpsondersteuner Anita Hurkmans, waarbij de Koning regelmatig vragen aan hen stelde. Een mooie sessie die bij iedereen die erbij was indruk maakte.
Na dit gesprek werd het programma vervolgd in de Vurtuin waar het gesprek ging over zorgcoöperaties in Nederland. Verbreding naar ontwikkelingen in en rond zorgcoöperaties en vergelijkbare initiatieven van onderop gericht op zorg, welzijn en wonen in Nederland; de rol van de overheden en van zorgverzekeraars; kansen en bedreigingen en toekomstperspectief waarbij de heer Smelik, voorzitter van Nederland Zorgt voor Elkaar gespreksleider was. Duidelijk werd dat ‘burgerinitiatief’ een must is om niet verder in de problemen te komen. ‘Lierop Leeft’ is daarin de Grand Prix van de coöperaties in Nederland. We moeten beseffen dat er een nieuwe sociale werkelijkheid gecreëerd dient te worden. Martien Kusters voegde daar nog aan toe dat hiervoor een basale steun van de overheid hard nodig is.
Na dit gesprek werd de middag voortgezet met een informele afsluiting in de foyer van de Vurherd waarna de Koning met dank aan de organisatie onder een inmiddels grote publieke belangstelling vertrok uit Lierop. Voordat hij instapte kreeg hij echter nog een tasje asperges overhandigd door Lidy van de Ven en dat stond niet in het draaiboek! Een teken hoe ongedwongen het bezoek aan Lierop is verlopen.

Lokale omroep SIRIS maakte ’n mooie reportage.

Vind je dit bericht leuk? Deel het dan!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email