Volg ons ook op de sociale media: Twitter Facebook

Update december 2020: Wonen in Lierop

17/12/2020

Na lange voorbereidingen en vele overleggen zijn we heel verheugd dat aannemer Geven voortvarend aan de slag is met de bouw van de zes starterswoningen aan de Vendelier.
Laten we hopen dat onze jonge dorpsgenoten midden 2021 hun intrek kunnen nemen.

Als werkgroep hebben we met afstemming van de gemeente het volgende nog mede te delen:
– De kavel aan de Drievennestraat is door gemeente toegewezen. Er zullen twee levensloop bestendige woningen gebouwd gaan worden.

– Week 51 2020 zal de gemeente een definitief besluit nemen over het project van SAMENBOUWEN.IN voor het bouwen van vier levensloop bestendige woningen aan het Gildeplein en twee aan de Somerenseweg. Het besluit gaat nu nog over de kapvorm van de twee woningen aan de Somerenseweg.
Voor het einde van dit jaar zal de omgevingsvergunning van dit project worden aangevraagd, zodat de bouw volgend jaar kan starten. Heeft u ook interesse in dit plan, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met Gwen Gudders van Vastgoedregisseur, tel. 040-242 32 23 of info@vastgoedregisseur.nl.

– Nu fase 1 en 2 van de Gildewijk bijna volgebouwd zijn heeft de gemeente fase 3 bouwrijp gemaakt. In deze fases zullen vrijstaande en twee onder één kap woningen gebouwd kunnen worden. De gemeente probeert nog deze maand (december) de actuele verkaveling op hun site te zetten. Waarschijnlijk zal in februari/maart 2021 via verloting de verkoop van de kavels opgestart worden. Belangstellenden kunnen de site van de gemeente (https://www.someren.nl/inwoners.html) en ook het Somerens Contact raadplegen. Ook als werkgroep zijn wij er om informatie te delen en zullen we via Slaponline en deze website u ook waar mogelijk informeren.

– Waar kunnen o.a. de volgende starters hun woningen bouwen in Lierop?
Omdat we al weer een grote lijst hebben van hoofdzakelijk jonge dorpsgenoten die een starterswoning willen bouwen, dringen we er bij de gemeente continue op aan om bouwlocaties hiervoor te ontwikkelen. Gelukkig is de gemeente hier druk mee bezig en hebben we het volle vertrouwen dat in 2021 grote stappen genomen kunnen worden. De starters blijven onze belangrijkste doelgroep voor de leefbaarheid van Lierop.

– We blijven er op wijzen dat belangstellenden voor een starterswoning, levensloop bestendige woning of een andere woning (bv uit een (CPO)project) zich kunnen melden bij onze werkgroep (wonen@lieropleeft.nl). Het kost niets en geeft natuurlijk geen verplichting als er iets anders op uw weg komt.  

– Ook belangstellenden voor een huurwoning moeten zich realiseren dat ze wel  ingeschreven moeten staan bij wooniezie.  Dit om in aanmerking te kunnen komen voor bv een  woning van woCom, ’t Alfort, of Henricushof. Ook dit kost niets en schept geen verplichtingen. Indien nodig kunnen onze werkgroepleden u hierbij helpen.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemeen| Laatste nieuws| Werkvelden| Ik heb een vraag| Duofiets reserveren| Vraag & aanbod| Contact| Links| Agenda

Dorpscoöperatie Lierop
Gebergte 6
5715 PM Lierop
Mail:info@lieropleeft.nl
Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame Lierop