Volg ons ook op de sociale media: Twitter Facebook

Opvoeden & Opgroeien algemeen

De werkgroep houdt zich bezig met: 
  1. Het op peil houden van de leefbaarheid van jongeren in Lierop
  2. Het stimuleren van een gezonde omgeving voor  jonge Lieropse mensen

Door het bloeiende verenigingsleven in Lierop gaan jongeren en ouderen op een prettige manier met elkaar om. Het zou zo mooi zijn als we deze vanzelfsprekende dorpscultuur van goed voor elkaar zorgen kunnen behouden. Van kinderopvang tot aan het volwassen worden is een zorg van elke ouder en daar is gemeenschappelijke aandacht voor nodig.

De werkgroep Opvoeden & Opgroeien gaat jongeren in Lierop stimuleren om bij de gemeenschap te willen horen.
Het beleid van de werkgroep is om vraag gestuurd de weerbaarheid van jongeren te vergroten waarbij ouders en jongeren aandacht krijgen. 
Voor zowel ouders als jongeren valt het soms niet mee om op de juiste manier om te gaan met bedreigingen waar jongeren aan blootstaan.
Gezondheidsrisico’s voor jongeren zoals alcohol en drugsgebruik moeten we niet uit de weg gaan maar transparant maken en met ouders en kinderen bespreken.
 
Door met basisschool het Rendal samen te werken weten kinderen al bijtijds wat de bedoeling is van sociale veiligheid.
Ook na de lagere school gaan onze jongeren merken dat de dorpscoöperatie zorg heeft voor de kwetsbaarheid van jongeren. 
 
Het organiseren van gerichte voorlichting waarbij professionals betrokken worden om ouders doeltreffende voorlichting te geven is een onderdeel van de aanpak. 
 

  
 
 
 
 
 
 

Projecten:

Klik op de knop voor meer info
Werkgroep en Contact
Opvoeden & Opgroeien (zie onderliggende links)
Kinderopvang
Gezonde leefomgeving
Alcohol en Drugs (zie onderliggende links)
19 mei 2015 voorlichtingsavond alcohol en drugs
Alcohol en jongeren.... een bezopen combinatie (verslag van 19 mei)
Informatieavond Drugs 16 mei 2016 in de Vurherd
Verslag info-avond over drugs 16 mei 2016
Informatieavond Alcohol en drugs 4 juni 2019
Samenwerking ‘t Rendal en ’Lierop Leeft’
Extra aandacht kwetsbare kinderen in coronatijd

Algemeen| Laatste nieuws| Werkvelden| Ik heb een vraag| Duofiets reserveren| Vraag & aanbod| Contact| Links| Agenda

Dorpscoöperatie Lierop
Gebergte 6
5715 PM Lierop
Mail:info@lieropleeft.nl
Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame Lierop