Volg ons ook op de sociale media: Twitter Facebook

Vervolg op Algemene Ledenvergadering Lierop Leeft

07/10/2020

De uitgestelde Algemene Ledenvergadering van Lierop Leeft is naar tevredenheid verlopen. Ondanks de beperkingen is het toch gelukt om een zinvolle vergadering te houden. Met 30 mensen in de kerk en 27 mensen via een beeldverbinding hebben we de agenda af kunnen werken.

Het jaarverslag, de jaarstukken en het jaarplan 2020-2021 werden toegelicht en goedgekeurd.

De herverkiezing via een strook in de brievenbus is uitstekend verlopen; 102 leden hebben gestemd en zowel Toon van de Ven als Willy van den Elzen werden met een overweldigende meerderheid herkozen!

Het laatste punt van de agenda was de presentatie rond de stand van zaken m.b.t. de realisatie van 24-uurs zorg in Lierop.
Omdat de informatie niet van tevoren is gedeeld hebben we besloten nog één week de tijd te nemen voor een reactie.
De info zoals die is gepresenteerd in de vergadering is op deze website te lezen.

U kunt uw reactie, uw bedenkingen of uw steunbetuigingen totuiterlijk vrijdag 16 oktober kenbaar maken door uw reactie te sturen naar: info@lieropleeft.nl.

Aan het einde van de vergadering stond de voorzitter even stil bij het vertrek van Ferd naar Deurne. Hij memoreerde kort de verdiensten van Ferd voor Lierop Leeft en overhandigde hem een bos bloemen.

Bestuur Lierop Leeft

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen| Laatste nieuws| Werkvelden| Ik heb een vraag| Duofiets reserveren| Vraag & aanbod| Contact| Links| Agenda

Dorpscoöperatie Lierop
Gebergte 6
5715 PM Lierop
Mail:info@lieropleeft.nl
Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame Lierop