Volg ons ook op de sociale media: Twitter Facebook

Stopzetting verhuur duofiets verlengd

27/05/2020

Na de laatste persconferentie van de regering hebben wij uitgebreid overleg gevoerd met verantwoordelijke instanties over een mogelijk weer oppakken van de uitleen van de duofiets. Bij instanties moeten we denken aan de afdeling handhaving van de gemeente Someren, de veiligheidsregio Eindhoven en het ministerie.

De antwoorden zijn helder en duidelijk. De duofiets kent allereerst geen 1,5 m afstand. Een vader mag alleen met één van zijn kinderen gaan fietsen als zij beiden op HETZELFDE adres wonen. In alle bij ons bekende uitleensituaties wonen de kinderen op andere adressen. Diverse maatjes uit Lierop fietsen regelmatig met dezelfde leden van Lierop Leeft. Hier is sowieso sprake van GEEN familieband en dus verboden. De vraag of een echtpaar wonend op hetzelfde adres binnen de 1,5 m mag gaan fietsen blijft voorlopig onbeantwoord en moet uitgezocht worden. Wij hopen hier binnenkort schriftelijk uitsluitsel over te krijgen. Met ons bekende echtparen zullen we persoonlijk contact opnemen als er duidelijkheid is.

Lierop Leeft wil met haar vrijwilligers alleen maar op een verantwoorde manier uitlenen. Dat is op dit moment absoluut onmogelijk en daarom wordt het stopzetten van de uitleen tot nader order verlengd.

Zo gauw er nieuwe positieve ontwikkelingen zijn zullen wij weer nadere informatie geven!

Voor informatie kunt u contact opnemen met Ben van Bussel 06-23184542.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen| Laatste nieuws| Werkvelden| Ik heb een vraag| Duofiets reserveren| Vraag & aanbod| Contact| Links| Agenda

Dorpscoöperatie Lierop
Gebergte 6
5715 PM Lierop
Mail:info@lieropleeft.nl
Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame Lierop