Volg ons ook op de sociale media: Twitter Facebook

Drukbezochte themabijeenkomst ‘Levenseinde’

20/02/2019
 
De themabijeenkomst ‘In gesprek over het levenseinde’ op dinsdag 12 februari werd goed bezocht.
Gespreksleider Ferd Raaymakers opende de avond met de opmerking dat de  bijeenkomst toevallig samenviel met de week van de euthanasie.
Maaike Veldhuizen, arts palliatieve zorg en ouderengeneeskunde in het Elkerliek ziekenhuis en in een hospice, hield een begrijpelijke lezing.
Aan de orde kwamen o.a. de onderwerpen; welke zorg men kan krijgen in de laatste fase van het leven en is dan doorbehandelen wel zinvol, palliatieve sedatie, versterven, euthanasie en de vraag of je wel of niet kiest voor reanimatie.
Allemaal onderwerpen die belangrijk zijn om dit met je huisarts en je naaste te bespreken
Want zo redeneerde Maaike , wij  mensen willen altijd van alles regelen.  Maar over een ding waar we allemaal 100% zeker van zijn, nl. dat we allemaal sterven schuiven we dit vaak  vooruit, of steken we de kop in het zand. 
Belangrijk is dat je de regie houdt over het laatste stuk van je levenspad.
En vooral ook: zorg voor een goede vertegenwoordiging, als je er zelf niet meer toe in staat bent.
Maaike sloot af met de  mooie woorden:  Eet drink en wees vrolijk, want sterven doen we allemaal.
Na de pauze werd gebruik gemaakt van het stellen van vragen  waarbij ook pastor  Jan Zwirs aangeschoven was om te reageren.
De avond werd georganiseerd door de KBO en Lierop Leeft en heeft laten zien dat samenwerking zinvol is.

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


Algemeen| Laatste nieuws| Werkvelden| Ik heb een vraag| Duofiets reserveren| Vraag & aanbod| Contact| Links| Agenda

Dorpscoöperatie Lierop
Gebergte 6
5715 PM Lierop
Mail:info@lieropleeft.nl
Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame Lierop