Volg ons ook op de sociale media: Twitter Facebook

Laatste nieuws

16/05/2022 Aanmelden voor Diner 55+ op 31 mei
Graag wil ik U uitnodigen om deel te nemen aan het diner op 31 Mei.
Catering van Grunsven gaat een heerlijk etentje voor U klaar maken.
Bent U er weer bij? Dit kan door 'n e-mail te sturen naar dorpsondersteuner@lieropleeft.nl . Ook kunt u het aanmeldformulier invullen en in de brievenbus van de dorpsondersteuner in Henricushof deponeren. Aanmelden kan t/m donderdag 26 mei

Vriendelijke groet, Anita
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


13/05/2022 VAC Asten-Someren presenteert jaarverslag 2021
 

De stichting Voorlichtings- en Advies Commissie Wonen Asten-Someren zet zich sinds 1994 in voor een kwalitatief betere woning en woonomgeving in het belang van de toekomstige bewoner.
Ze zijn een onafhankelijke partij in de gemeenten Asten en Someren, die nieuwbouw- en renovatieplannen voor woningen en de woonomgeving beoordeelt op gebruikskwaliteit vanuit het perspectief van de gebruiker.
Opdrachtgevers zijn de gemeenten Asten en Someren, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en particulieren. Ze hebben  een convenant afgesloten met beide gemeentes. Verder werken ze samen met de woningbouwverenigingen Bergopwaaarts en woCom. De VAC participeert in het sociale netwerk van beide gemeenten. Het accent ligt meer en meer op levensloopgeschiktheid en woningaanpassing.
De commissie (10 leden) bestaat uit zowel vrouwen als mannen.
Alle leden zijn vrijwilligers en hebben de VAC-basiscursus gevolgd. Enkele leden hebben aanvullende cursussen gevolgd: levensloopgeschikt wonen, installatietechniek/domotica, stads-/dorpsplanning, bestemmingsplannen, zorg en woning, renovatie.
 
Het jaarverslag kunt u HIER inkijken


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22/04/2022 Druk bezochte infoavond 'Wonen en bouwen in Lierop'
Maar liefst 150 personen waren dinsdag 19 april aanwezig tijdens de infoavond van de werkgroep Wonen van de Dorpscoöperatie. Dit geeft ook aan dat velen zeker in deze tijd van de krankzinnige woningmarkt zoekende zijn. Als werkgroep geeft dat ons de inspiratie om te blijven afstemmen met vooral gemeente om de woonwensen zoveel als mogelijk ingevuld te krijgen met betaalbare woningen vooral gericht op starters en senioren zowel in huur- als koopsector.
Behalve burgemeester en wethouder, diverse raadsleden en een afvaardiging van woningstichting woCom was er goede vertegenwoordiging van dorpsgenoten van alle leeftijden.
Na opening van de avond was het beurt aan woningstichting woCom om uitleg te geven over hun plannen voor huurwoningen in Lierop en ook over de werkwijze van inschrijvingssysteem “wooniezie”. Iedereen die nu of in de verdere toekomst voor een huurwoning in aanmerking wil komen is er op attent gemaakt niet te wachten met (gratis) in te schrijven. Verder hebben we woCom aangegeven dat we graag zouden zien dat ze ‘t Alfort van de huidige eigenaar Mooiland overnemen en dat er dan een frisse wind kan gaan waaien over deze woonlocatie voor ouderen.
Daarna is door de werkgroep diverse mogelijke Lieropse bouwlocaties in beeld gebracht gelegen binnen of aansluitend aan de kom van ons dorp. De gemeente is weliswaar druk in de weer met het uitbreidingsplan gelegen tussen Berkeindje en Vaarsehoefweg maar voordat hier gebouwd kan worden zijn we wel 5 of misschien wel 10 jaar verder. Omdat de starters en senioren van nu, momenteel 45 op onze lijst, dan nood gedwongen zijn Lierop te verlaten is dat desastreus voor de leefbaarheid in Lierop.
Daarom willen we dat er op korte termijn een tweede uitbreidingsplan, met kortere doorlooptijd, opgestart wordt met voorkeur vanuit een locatie met particulier eigendom. Dit laatste maakt het ook makkelijker dat Lieropenaren in aanmerking komen voor een woning en niet afhankelijk zijn van een loting waar heel Nederland aan kan meedoen.
De particulieren eigenaren mogen met ons contact opnemen en ook stichting SAMENBOUWEN.IN is graag bereid daar in te bemiddelen.
De gemeente heeft uitleg en beeld gegeven over het opgestarte uitbreidingsplan achter de Groenstraat, tussen Berkeindje en Vaarsehoefweg. Duidelijk is dat er nog een lange weg te gaan is maar dat er aan een mooie locatie gewerkt wordt.
Na een vragenronde werd de avond afgesloten door onze gespreksleider Eric Hesius.

Als werkgroep weten we dat er op zo’n avond geen cadeautjes uitgedeeld kunnen worden en toezeggingen gedaan worden maar het is van groot belang dat de gemeente en woningstichting woCom goed op de hoogte zijn wat er speelt in Lierop. Dit maakt het voor onze werkgroep makkelijker om de woonwensen zoveel als mogelijk ingevuld te krijgen.

Werkgroep Wonen
Dorpscoöperatie Lierop Leeft.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


17/04/2022 Dinsdagavond 19 april infoavond Wonen en Bouwen
Beste woningzoekende of geïnteresseerde in Bouwen en Wonen in Lierop…

Gelukkig kan de infoavond met de gemeente en woCom nu eindelijk doorgaan op 19 april.

Graag zien we een grote opkomst vanuit Lierop om vooral de Lieropse woonwensen duidelijk in beeld te brengen.
Bij ons laatste overleg met de gemeente hebben we gelukkig kunnen vaststellen dat er flink gewerkt wordt aan het nieuwe uitbreidingsplan tussen Berkeindje en Vaarsehoefweg.Ook hebben we aandacht gevraagd om de restkavels in Gildewijk 1 en 2 snel te koop aan te bieden om belangstellenden te helpen en ook om de wijk te voltooien.

Verder zijn andere bouwlocaties besproken die op 19 april zeker aan de orde komen.

Ook vragen over huren en vragen rond Henricushof en ’t Alfort krijgen de aandacht, hoewel verhuurder Mooiland op 19 april niet aanwezig zal zijn.

SPEERPUNTEN en STELLLINGEN voor deze avond…
Hoe komen we deze avond als bewoners van Lierop in gesprek met het gemeentebestuur en woningbouwvereniging Wocom over alles wat er speelt in Lierop en waar we naar verlangen?
Samen hebben we afgesproken dat we het overleg heel breed inzetten met de volgende speerpunten naar alle aanwezigen: – “Denk met ons mee” – “Waar denk je aan” – “Durf te dromen”.

Om de onderwerpen op te starten maken we gebruik van onderstaande stellingen. Het begint bij dromen en we hopen dat hier voor de toekomst oplossingen uit voort komen.

Stellingen:
– wachten op de nieuwe bouwlocatie tussen Vaarsehoefweg en Berkeindje kan een paar jaar duren maar het kan misschien ook wel 7 jaar duren voordat er gebouwd kan worden.
Vind jij dat de gemeente ook andere locaties moet voorbereiden waar wellicht eerder gebouwd kan worden?

– Locatie van Oosterhout is door gemeente in een structuurvisie al langer in beeld voor toekomstige woningbouw. Achter de schermen wordt gewerkt aan een plan voor zorgwoningen.
Zou die locatie ook geschikt kunnen zijn voor andere doelgroepen bv. appartementen/woningen voor jongeren/starters?

– als je een cirkel rond de kern van Lierop trekt zijn er diverse plekken die om diverse redenen niet bebouwd zijn. Denk aan Wertstraat, hoek Wertstraat / Hogeweg, perceel tussen Heesvenstraat en Laan ten Boomen, Drie Slotenveldje en weiland ten zuiden van Bruiseldonk.
Waar zou ingezet op kunnen worden en waar zeker niet?

– gemeente wil extra inzetten op experimentele bouw.
Waar denken we dan aan en denken we dan ook aan een specifieke locatie?

– ‘t Alfort wordt door eigenaar/verhuurder Mooiland te koop aangeboden. Wat zou een nieuwe eigenaar hier moeten realiseren?
Als Wocom eigenaar kan worden waar denken ze dan aan? Welke rol kan de gemeente hier in spelen?

– Wat gaat gemeente nu doen om de nog vrije percelen in Gildewijk te verkopen?

– Als er een nieuwe bouwlocatie komt hoe worden dan bouwpercelen verkocht?
Loting na publicatie, volgorde lijst van onze werkgroep bij CPO of op een andere manier? Geldt dit ook als een ontwikkelaar gaat bouwen?

Als werkgroep Wonen van Dorpscoöperatie Lierop Leeft hopen we duidelijke antwoorden te krijgen en dat er snel voortgang komt in de planontwikkeling zodat de woningzoekenden in Lierop de leefbaarheid van ons dorp kunnen versterken”.

Met vriendelijke groet
Namens werkgroep wonen
Dorpscoöperatie Lierop Leeft
Toon van de Ven

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16/04/2022 Aanmelden voor het Diner 55+ op 26 april
 
Op dinsdag 26 april wordt er in 'de Huiskamer' voor alle 55 plussers in Lierop weer 'n overheerlijk diner geserveerd. Uiteraard moet u zich hier wel voor aanmelden. Dit kan d.m.v. 'n e-mail te sturen naar dorpsondersteuner@lieropleeft.nl . Ook kunt u het aanmeldformulier invullen en in de brievenbus van de dorpsondersteuner in Henricushof deponeren. Aanmelden kan t/m donderdag 21 april

We wensen u 'n heel smakelijk en gezellig diner toe
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04/04/2022 Weer volop genoten van het Diner 55+

Op 29 maart hebben we, na ruim 2 jaar, weer kunnen genieten van een heerlijk diner in 'de Huiskamer' van Henricushof.
Voor sommige gasten was er toch wel wat veranderd:
-    De eetzaal was opgeknapt
-    Nieuwe stoelen en tafels (die zaten trouwens ook goed).
-    De prijs van het diner was wat verhoogd, maar wat is dat nu niet de afgelopen jaren?
-    Het enige wat niet veranderd was, was de kwaliteit van het diner! Het was wederom voortreffelijk.

We hebben weer erg genoten!


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03/04/2022 Algemene Ledenvergadering op 12 april

Op dinsdag 12 april houd Lierop Leeft haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Vanaf 19.45 uur wordt u verwelkomt met 'n kopje koffie of thee. Om 20.00 uur start de vergadering. De leden hebben inmiddels de agenda, het jaarverslag over 2021 en het aanmeldformulier ontvangen.
Na afloop van de vergadering zal er 'n korte pauze ingelast worden waarna Wim Daniëls 'n voordracht houd.
Wim Daniëls is schrijver, taalkundige, cabaretier en spreker. Onlangs was hij regelmatig op TV met het programma 'Het Dorp'. Dit is tevens de titel van zijn laatst verschenen boek.
 
Diegenen die het aanmeldformulier nog niet ingevuld hebben willen wij verzoeken om dat alsnog te doen en het in de brievenbus van de Dorpsondersteuner in Henricushof te deponeren. Aanmelden kan ook via info@lieropleeft.nl

We zien u graag op 12 april,
Bestuur Lierop Leeft