Volg ons ook op de sociale media: Twitter Facebook

Laatste nieuws

24/05/2019 Mantel-uit-dag, ook voor mantelzorgers uit Lierop

Ben je mantelzorger en vind je het leuk om een paar gezellige uurtjes met anderen te hebben? Doe dan mee met de Mantel-Uit-Dag. Deze keer bezoeken we het museum Klok en Peel in Asten. Je krijgt een rondleiding door een gids.
Bezoek daarna de kruiden- en bloementuin of neem eens een kijkje op de nieuwe afdeling: de Peel aan Zee, loop tussen oerdieren en  vooral: GENIET. Uiteraard zorgen wij voor koffie/thee.

Locatie: Ostaderstraat 23 Asten
Datum: 4 juni
Tijd: 13.15 - 16.30 uur
Eigen bijdrage: € 2,-
Aanmelden: vóór 29 mei bij Hanny Nijssen: 0493-694221 of nijssen_h@hotmail.com
Onis Steunpunt Mantelzorg: 0493-441246 of t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl
Heb je een museumjaarkaart, dan horen we dat graag bij je aanmelding.
Je wordt verzocht die op 4 juni a.s. ook mee te brengen.

Deze Mantel-Uit-Dag werd mede mogelijk gemaakt dankzij sponsering van de organisatie “rustige dinsdag” uit Asten en museum Klok en Peel.

Tip
Ken je iemand die mantelzorger is, neem even de zorg over zodat de mantelzorger kan deelnemen.
De Mantel-Uit-Dagen vinden meerdere keren per jaar plaats en zijn voor mantelzorgers uit Asten en Someren. 
Deze bijeenkomsten staan in het teken van ontmoeting en ontspanning. 
Het aanbod is heel divers: een bezoek aan een bedrijf of museum, samen een film kijken, een creatieve middag of een wandelmiddag.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
22/05/2019 Marjan en Frank nieuwe bestuursleden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze dorpscooperatie zijn Maria van Lieshout en Frans Cortooms terug getreden als bestuurslid van Lierop Leeft.
Als nieuwe leden van het bestuur zijn gekozen: Marjan Groeneveld en Frank Hurkmans.
Het bestuur heeft Marjan Groeneveld gekozen als nieuwe secretaris!

Zie op deze website het volledige bestuur.


 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


   
21/05/2019 Dinsdag 4 juni informatieavond alcohol en drugs

De avond begint om 20.00 uur en is in de Vurherd.
Voor de hele informatie verwijzen we graag door naar de werkgroep Opvoeden en Opgroeien die deze avond organiseert.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20/05/2019 Aanvragen mantelzorgcompliment nu mogelijk!

Marieke Linders, onze dorpsondersteuner, stuurde ons onderstaand bericht...
 
'Vanaf dit moment is er weer de mogelijkheid om het mantelzorgcompliment 2019 aan te vragen.
Verleent U tenminste 8 uur per week en langer dan 3 maanden mantelzorg dan komt U wellicht in aanmerking.
U kunt dit compliment digitaal aanvragen, kijk hiervoor op www.someren.nl/zosomeren of via het aanvraagformulier.
Deze liggen vanaf maandag 20 mei in de Vurherd en in Henricushof of vraag er naar bij mij'.

Dorpsondersteuner Marieke Linders, tel. 06-53668150 of dorpsondersteuner@lieropleeft.nl
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


19/04/2019 BSO bracht bezoek aan dagbesteding...

Afgelopen dinsdag, 16 april, werd door 12 kinderen van de buitenschoolse opvang samen met hun leidsters een bezoek gebracht aan de dagbesteding 't Höfke. Dit bezoek stond in het teken van het komend Paasfeest.

Lees het hele verslag en de foto's op deze website onder 'Zorg' dagbesteding 't Hofke.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18/04/2019 Mantel-Uit-Dag op 2 mei met als thema 'Laat je verrassen'
Truus van Otterdijk stuurde ons namens Onis onderstaand bericht...
'Ben je mantelzorger en vind je het leuk om een paar gezellige uurtjes met anderen te hebben? Doe dan mee met de Mantel-Uit-Dag.
We beginnen met een kopje koffie of thee. We gaan deze keer o.a. een blokje om. Daarom adviseren we om schoenen te dragen waar je prettig op wandelt. Laat u verrassen! We hopen op een heerlijk weertje. De gezelligheid maken we gewoon samen.

Tip
Kent u iemand die mantelzorger is, neem even de zorg over zodat de mantelzorger kan deelnemen, leuk toch??
Locatie: Onis Kerkstaat 10 Asten
Eigen bijdrage: 3 euro
Tijd: 13.15 uur tot 16.15 uur

Mantelzorgers uit Asten en Someren kunnen zich uiterlijk 29 april aanmelden bij:
Hanny Nijssen tel. 694221 of via email: nijssen_h@hotmail.com 
of bij het Onis steunpunt Mantelzorg: 441246 of 441253
of via email: t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl of m.lenders@oniswelzijn.nl'
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 04/04/2019 ALV Lierop Leeft met terugblik bezoek Koning

Onze dorpscoöperatie houdt op donderdag 11 april de algemene ledenvergadering in De Vurherd.
De vergadering begint om 20.00 uur en naast de agendapunten die de leden reeds in de bus gehad hebben zal er geopend worden met een terugblik op het bezoek van de koning.

Een van de agendapunten is de bestuursverkiezing.
Martien Kusters en Marianne Welten zijn aftredend en herkiesbaar.
Maria van Lieshout en Frans Cortooms zijn aftredend en niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt als kandidaten voor het bestuur Marjan Groeneveld en Frank Hurkmans voor.
Andere kandidaten kunnen zich tot 8 april 12.00 uur aanmelden bij Martien Kusters, voorzitter, Florastraat 28 of via e-mail info@lieropleeft.nl.

Ook zal er tijdens deze ledenvergadering extra aandacht zijn voor een reflectie over hoe onze dorpscooperatie in al z'n facetten actief is. Hier zal groepsgewijs over gediscussieerd worden. De onderstaande stellingen komen hierbij ter sprake:
- Het gaat goed maar kan het nog beter?
- Wat kunnen we verbeteren? Wat kunnen we beter anders gaan doen? Moeten we meer aandacht hebben voor (opgroeiende) kinderen en hun ouders?
- Samen zijn we Lierop Leeft en bepalen we wat belangrijk is: voor jou, je kinderen en je ouders.

Tijdens de vergadering zal ook Marieke Linders als nieuwe dorpsondersteuner voorgesteld worden.

Zie de agenda en de verslagen onder de tab 'Algemeen/ledenvergaderingen' op deze site.
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 30/03/2019 ‘Lierop Leeft’ neemt afscheid van Anita!
Te midden van een groot aantal vrijwilligers van Dorpscoöperatie Lierop Leeft werd vrijdagavond afscheid genomen van Anita Hurkmans als dorpsondersteuner!
Voorzitter Martien Kusters had lovende woorden voor haar. “Anita heeft een stevig fundament gelegd voor de dorpsondersteuning in Lierop”,  zo stelde hij. Zij was de spin in het web, de schakel tussen professionals en de vrijwilligers.  Haar sterkste wapen is echter ‘aandacht voor mensen’. Op die manier heeft zij in de ruim 3 jaren dat zij in functie is geweest, veel kunnen betekenen voor verschillende mensen in Lierop. Uit het laatste woord van Anita bleek dat haar betrokkenheid en passie voor het werk het moeilijk hadden gemaakt om te komen tot de beslissing om te stoppen.
Marieke Linders werd voorgesteld als nieuwe dorpsondersteuner. Zij mag verder gaan bouwen op het fundament dat is gelegd. Ze zal dat op haar eigen manier gaan doen en Lierop Leeft heeft daar alle vertrouwen in!

Zie ook onderstaand de foto's.

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto's
24/03/2019 Dank van Pien Zaaijer, persoonlijk adviseur Koninklijk Huis

'De Koning kijkt terug op een heel geslaagd werkbezoek. Het was inhoudelijk interessant, maar ook heel plezierig. Leuk om twee toch heel verschillende (zorg)coöperaties te bezoeken en zowel met de initiatiefnemers en ‘professionals’ te spreken als met de mensen om wie het gaat; de gebruikers van de diensten en de vrijwilligers. In het afsluitende gesprek kwam alles mooi samen en was ook nog verdieping en verbreding mogelijk. Kortom: ik denk dat het doel van het bezoek is bereikt.
Ik hoop dat jullie er ook met voldoening en plezier (heel belangrijk!) op terug kijken. Ik in ieder geval wel.
Veel dank voor al jullie inspanningen; ik realiseer me goed dat jullie heel veel werk hebben verzet. Ik hoop dat het de moeite waard was. Ook dank aan alle anderen die hebben bijgedragen aan het bezoek.
 
Ik heb genoten van de samenwerking en zowel de voorbereiding als het bezoek op woensdag 20 maart vond ik heel leuk'.

Pien Zaaijer
Persoonlijk Adviseur
Dienst Koninklijk Huis
 
Zie HIER ook de filmpjes, foto's en uitgebreid verslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20/03/2019 Koning Willem Alexander bezocht 'Lierop Leeft'

Dorpscoöperatie Lierop Leeft stond al bekend als model voor hoe men ‘samen’ veel voor elkaar kan betekenen. Met een bijzonder groot ledenaantal en activiteiten is Lierop Leeft zo uniek dat ook de Koning wilde weten hoe e.e.a. hier in z’n werk gaat. Hij was vandaag vanaf half twaalf bijna 2 uur op bezoek.

Een complete verrassing voor alle betrokkenen die in de Vurherd aanwezig waren in de wetenschap dat de Commissaris van de Koning een bezoek zou brengen aan Lierop Leeft, maar nu geconfronteerd werden met Koning Willem Alexander himself. Burgemeester Dilia Blok was speciaal van haar vakantie in Oostenrijk teruggekomen om de Koning te verwelkomen, waarna Martien Kusters het overnam en de Koning begeleidde naar de Vurtuin waar het eerste ronde tafel gesprek plaats vond.
Aan de 'koninklijke' tafel zat het bestuur van de dorpscoöperatie die de diverse werkgroepen vertegenwoordigden. Martien Kusters gaf aan dat dorpscoöperatie Lierop Leeft de nadruk legt om 'samen' zorg- en andere hulp/voorzieningen te regelen binnen Lierop. Niet voor niets is aan de naam Lierop Leeft 'samen met jou' toegevoegd. Hij was er trots op dat 50% van de Lieropse populatie lid is van de coöperatie en dat met op dit moment 80 vrijwilligers het 'samen'-gevoel volop in de praktijk wordt gebracht, niet in de minste plaats door de spin in 't web, dorpsondersteuner Anita Hurkmans, die haar 'laagdrempelige' werkwijze aan de zeer geïnteresseerde Koning uitlegde waarbij de Koning zich ook in haar verhaal mengde met verschillende vragen. Dit gebeurde ook bij de uitleg die Tiny Steenbakkers namens de werkgroep Zorg gaf over o.a. de dagbesteding en de voortgang naar een dement vriendelijk Lierop. Frans Cortooms legde uit hoe de 24/7 hulpmiddelenpost en het gebruik van de duofiets werkte en Driek Doezé gaf uitleg over de huidige 14 cursisten 'smartphone', die, in combinatie met de Go Live Assist app, leren om - wanneer nodig - op eenvoudige digitale manier in contact te komen met evtl. mantelzorgers. Marianne Welten sprak namens de werkgroep Dienstverlening & Communicatie over o.a. het inzetten van 'maatjes' en de werking van de wijkcontactpersonen. Ze gaf nog maar eens aan dat de solidariteitsgedachte een belangrijk element is bij Lierop leeft. tGeert van den Heuvel gaf namens de werkgroep Opvoeden en Opgroeien aan dat het duurzaam opvoeden begint bij de jeugd. Dit gebeurt o.a. in samenwerking met de basisschool als de kinderen de basisschool verlaten. Alcohol- en drugsproblematiek is daarbij een bekend probleem waarbij ouders, opa's en oma's de beste coaches zijn van de coöperatie.
Voordat deze sessie afgesloten werd gaf Martien Kusters de Koning het belang aan van een voorziening van 12 mensen met dementie in hun eigen Lieropse omgeving. Het blijkt een lange weg te zijn om dit doel te bereiken maar er is wat licht in de duisternis volgens Martien.
Hierna toog Koning Willem Alexander met zijn gevolg naar de opkamer voor een gesprek met maatjeskoppels en andere cliënten van de dorpscoöperatie. Fridy Oomen vond het een hele eer om naast de Koning te mogen zitten en vertelde enthousiast over de betekenis die dorpsondersteuner Anita Hurkmans heeft gehad bij haar huidige welzijn. Ook het maatje van de ook aanwezige Jan van de Vrande, Marjan Groeneveld, legde de Koning uit hoe ze maatje was geworden, welke voldoening ze eruit haalde en wat het allemaal inhield. Theo Maas, Maria Loomans, Mien van de Biggelaar en Anneke Hesius gaven ieder voor zich op een ongedwongen en gemoedelijke manier hun ervaringen weer met de dorpscoöperatie en vooral dorpsondersteuner Anita Hurkmans, waarbij de Koning regelmatig vragen aan hen stelde. Een mooie sessie die bij iedereen die erbij was indruk maakte.
Na dit gesprek werd het programma vervolgd in de Vurtuin waar het gesprek ging over zorgcoöperaties in Nederland. Verbreding naar ontwikkelingen in en rond zorgcoöperaties en vergelijkbare initiatieven van onderop gericht op zorg, welzijn en wonen in Nederland; de rol van de overheden en van zorgverzekeraars; kansen en bedreigingen en toekomstperspectief waarbij de heer Smelik, voorzitter van Nederland Zorgt voor Elkaar gespreksleider was. Duidelijk werd dat 'burgerinitiatief' een must is om niet verder in de problemen te komen. 'Lierop Leeft' is daarin de Grand Prix van de coöperaties in Nederland. We moeten beseffen dat er een nieuwe sociale werkelijkheid gecreëerd dient te worden. Martien Kusters voegde daar nog aan toe dat hiervoor een basale steun van de overheid hard nodig is.
Na dit gesprek werd de middag voortgezet met een informele afsluiting in de foyer van de Vurherd waarna de Koning met dank aan de organisatie onder een inmiddels grote publieke belangstelling vertrok uit Lierop. Voordat hij instapte kreeg hij echter nog een tasje asperges overhandigd door Lidy van de Ven en dat stond niet in het draaiboek! Een teken hoe ongedwongen het bezoek aan Lierop is verlopen.

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zie HIER de aankomst van de Koning.
Zie HIER het vertrek van de Koning.
Zie de foto's die op slaponline staan.

Zie het filmpje van de aankomst en vervolg van Siris.
Zie het filmpje van de interviews die Harrie van Horik namens Siris maakte.

 
 
09/03/2019 Toevoegingen onder 'Zorg' en 'Opvoeden & Opgroeien'

Bij de werkgroepen 'Zorg' en 'Opvoeden & Opgroeien' hebben we onderstaande twee items toegevoegd.

Onder 'Zorg' is 'Wandelfit Lierop' toegevoegd.
Wandelfit vindt elke dinsdag plaats om 13.00 uur vanaf het kerkplein.
Na afloop is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken in De Vurherd.
Zie HIER het artikel.

Onder 'Opvoeden & Opgroeien' is 'Samenwerking 't Rendal en Lierop Leeft toegevoegd.
Om dit gestalte te geven hebben de leerkrachten contact gezocht met de werkgroepen ‘Opvoeden en Opgroeien’ en ‘Zorg’. Samen is bekeken wat ze voor elkaar kunnen betekenen.
Zie HIER het hele artikel.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


07/03/2019 Word jij onze nieuwe secretaris? Neem dan contact op...
Ben jij betrokken bij Lierop en de Lieroppenaren en heb je wat tijd over die je graag zinvol besteedt?
Word dan bestuurslid van Lierop Leeft.
 
Vanwege het vertrek wegens verhuizing van de huidige secretaris zijn wij op zoek naar iemand die deze bestuursfunctie wil overnemen.
Ben jij die persoon?
Neem dan contact op met de voorzitter van Lierop Leeft, Martien Kusters (tel: 06-81276554) of stuur een mail naar info@lieropleeft.nl.
 
 
 
06/03/2019 Mantelzorgers dementie ontmoeten elkaar
Wilt u graag mensen ontmoeten die, net als u, zorgen voor iemand die dementie heeft? Samen een kopje koffie drinken en ervaringen en tips uitwisselen?  Of gewoon even uw hart luchten?
Dan is deelname aan een lotgenotengroep wellicht iets voor u. Het verzorgen van een zieke naaste en daarmee omgaan kan veel aandacht en energie vragen. U komt vaak niet aan uzelf toe. Het kan lastig zijn om hierover te praten met mensen in uw omgeving. Sommigen begrijpen misschien niet wat u daadwerkelijk bedoelt, of u wilt er liever niet over praten omdat u hen niet tot last wilt zijn. Het kan echter erg opluchten om uw zorgen en gevoelens te delen, ervaringen uit te wisselen en tips te krijgen en geven. Praten met mensen in een soortgelijke situatie kan steun bieden.

Op 28 maart bent u van harte welkom op de bijeenkomst  “doe het zelf maar niet alleen”. Medewerkers van het zelfhulpnetwerk vertellen u meer over wat het deelnemen aan een  zelfhulpgroep voor u kan betekenen. Bij voldoende belangstelling wordt er een groep opgestart.

U kunt zich aanmelden voor de middagbijeenkomst van 14.30 uur tot 16.00 uur of de avondbijeenkomst van 19.30 uur tot 21.00 uur. 
Plaats: Willem Boszaal, de Ruchte, Laan ten Roode 71 Someren.

Aanmelden graag voor 14 maart bij Onis steunpunt Mantelzorg Asten/Someren:
t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl - tel.nr. 0493 441246
m.lenders@oniswelzijn.nl - tel.nr. 0493 441253


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


20/02/2019 Drukbezochte themabijeenkomst ‘Levenseinde’
 
De themabijeenkomst ‘In gesprek over het levenseinde’ op dinsdag 12 februari werd goed bezocht.
Gespreksleider Ferd Raaymakers opende de avond met de opmerking dat de  bijeenkomst toevallig samenviel met de week van de euthanasie.
Maaike Veldhuizen, arts palliatieve zorg en ouderengeneeskunde in het Elkerliek ziekenhuis en in een hospice, hield een begrijpelijke lezing.
Aan de orde kwamen o.a. de onderwerpen; welke zorg men kan krijgen in de laatste fase van het leven en is dan doorbehandelen wel zinvol, palliatieve sedatie, versterven, euthanasie en de vraag of je wel of niet kiest voor reanimatie.
Allemaal onderwerpen die belangrijk zijn om dit met je huisarts en je naaste te bespreken
Want zo redeneerde Maaike , wij  mensen willen altijd van alles regelen.  Maar over een ding waar we allemaal 100% zeker van zijn, nl. dat we allemaal sterven schuiven we dit vaak  vooruit, of steken we de kop in het zand. 
Belangrijk is dat je de regie houdt over het laatste stuk van je levenspad.
En vooral ook: zorg voor een goede vertegenwoordiging, als je er zelf niet meer toe in staat bent.
Maaike sloot af met de  mooie woorden:  Eet drink en wees vrolijk, want sterven doen we allemaal.
Na de pauze werd gebruik gemaakt van het stellen van vragen  waarbij ook pastor  Jan Zwirs aangeschoven was om te reageren.
De avond werd georganiseerd door de KBO en Lierop Leeft en heeft laten zien dat samenwerking zinvol is.

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
16/02/2019 Diner 55+ vanaf 26 februari voortaan in Henricushof...
 
Het maandelijks 55+  diner, dat door de dorpscoöperatie georganiseerd wordt, verhuist van Nellie van Oosterhout naar Henricushof.
In een evaluatie-gesprek hebben Nellie en Wim aangegeven dat ze met het 55+  diner willen stoppen. Uiteraard willen wij Nellie en Wim hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid en voor de maaltijden die met zorg klaar gemaakt werden.
Het diner blijft gewoon doorgaan, maar op een andere locatie; in Henricushof.
Catering van Grunsven uit Heeze is bereid om voortaan het diner te komen verzorgen.
Wij denken dat we hiermee een goede keuze hebben gemaakt.
Het diner zal vanaf februari  plaatsvinden in de recreatieruimte van Henricushof.
De dag en tijd blijven hetzelfde, nl. op de laatste dinsdag van de maand en begint om 17.00 uur.
De eerstvolgende datum is op 26 februari a.s.
Wij hopen dat de deelnemers ook hier weer met net zoveel plezier gebruik van zullen maken om gezellig met elkaar te praten onder het genot van een smakelijk diner.
 
Zie HIER hele info en antwoordstrookje.
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13/02/2019 Cursus ‘Omgaan met iemand met de ziekte dementie’
 
Omgaan met een persoon die de ziekte dementie heeft, is niet altijd gemakkelijk. Naast geheugenproblemen leidt dementie ook tot gedragsveranderingen en -stoornissen. Daarom organiseert Onis Steunpunt Mantelzorg de cursus ‘omgaan met de ziekte dementie’. De cursus leert inzien waarom mensen met de ziekte dementie zich anders gaan gedragen. Waarom doen ze dat? Hoe werken de hersenen in het hoofd van iemand die dementeert.

Deze onderwerpen komen aan bod...
In drie bijeenkomsten gaat u aan de slag met het begrip dementie, de verschijnselen, het verloop van de ziekte en uitleg over diverse benaderingswijzen. De cursus biedt kennis en enkele vaardigheden die het omgaan met de ziekte vergemakkelijken. En helpen begrip te krijgen. Dit alles ondersteund door beeldmateriaal. De cursus biedt niet op alle vragen een pasklare oplossing, omdat dementie zich bij elke persoon anders manifesteert. Uiteraard is er wel de mogelijkheid om van gedachten te wisselen met collega-mantelzorgers.

Datum: 18, 25 maart en 1 april
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Onis, Kerkstraat 10 in Asten
Kosten: 10 euro

Aanmelden:
Aanmelden is voor deze cursus verplicht en kan tot uiterlijk 8 maart bij Onis Steunpunt Mantelzorg.

LET OP: per familie kunnen maximaal 2 personen deelnemen. Het aantal plaatsen is beperkt!

Asten:                       
Truus van Otterdijk               
Kerkstraat 10 Asten               
t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl       
(0493) 44 12 46               

Someren
Marianne Lenders
Laan ten Roode 71A (de Ruchte) Someren
m.lenders@oniswelzijn.nl
(0493) 44 12 53
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
06/02/2019 Interactieve bijeenkomst ‘dementie in het dagelijkse leven’
 
Wat zijn niet-pluis signalen die mogelijk op dementie wijzen?
Hoe kunt u ze herkennen?
Hoe gaat u er mee om?

Omgaan met een persoon die te maken heeft met de ziekte dementie is niet altijd makkelijk. Waar we snel denken dat geheugenproblemen het eerste signaal zijn van dementie, zijn er juist nog veel andere zaken waar we op moeten letten. Denk bijvoorbeeld aan gedragsverandering, verstoorde waarneming of taalproblemen.

De volgende onderwerpen komen aan de orde.
• Het begrip dementie, signalen en wat zijn de verschijnselen
• Uitleg over verschillende benaderingswijzen
Naast theorie is er de mogelijkheid eigen situatie/vragen aan de orde te laten komen.

Deze bijeenkomst is voor belangstellenden uit Asten en Someren.

Datum: donderdag 14 februari
Tijd: 19.00 – 21.30 uur
Locatie: Onis Kerkstraat 10 in Asten  
Kosten: € 3,- 

Meer informatie en aanmelden voor 11 februari bij:
Truus van Otterdijk, t.vanotterdijk@oniswelzijn.nl - 44 12 46  
Marianne Lenders, m.lenders@oniswelzijn.nl - 44 12 53

Foto: Pixmania

 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
04/02/2019 Nieuwe dorpsondersteuner voor Lierop
Met ingang van 1 april a.s. gaat Marieke Linders–van Doorn aan de slag als dorpsondersteuner in Lierop.
Zij volgt Anita Hurkmans op die vanaf de start van de dorpscoöperatie Lierop Leeft met veel inzet en bezieling inhoud heeft gegeven aan de rol van dorpsondersteuner. Op 1 april zal Anita het stokje overdragen aan Marieke.
 
Marieke is 41 jaar geleden geboren in Lierop en woont samen met man en kinderen aan de Vaarsehoefweg. Omdat ze geworteld is in de Lieropse gemeenschap kent zij veel mensen en is zij voor velen ook geen onbekende. Als secretaris van Stichting Belangengroep Lierop is zij bovendien goed op de hoogte van vrijwel alle ontwikkelingen in het dorp.
Vanaf 1996 is Marieke werkzaam bij Savant-Zorg, de laatste jaren als begeleider op de dagactiviteit voor mensen met dementie en/of met een somatische aandoening in Hof van Bethanië in Mierlo. In deze functie heeft zij veel ervaring opgedaan in het onderzoeken en afstemmen van zorgbehoeften; één van de belangrijke taken van de dorpsondersteuner. Deze ervaring wil zij graag in dienst stellen van de mensen in Lierop.  
01/02/2019 Lierop is alweer iets meer dementievriendelijker
Op 29 januari werd voor de derde keer in Lierop de cursus ‘Goed omgaan met dementie’ gegeven.
Allereerst werd door de cursusleiders Petra Raijmakers en Ivonne Berkers geïnventariseerd wat de verwachtingen zijn van deze cursus.
Zo kwam naar voren dat de deelnemers graag tips kregen over o.a. hoe dementie te herkennen en hoe er mee om te gaan. Maar vooral ook het doorbreken van een taboe en het bespreekbaar te maken.
Het eerste gedeelte bestond uit een presentatie en ging in op de vele verschillende vormen van dementie.
Momenteel hebben 1 op de 5 mensen een vorm van dementie waarvan 1 op de 3 vrouwen en 1 op de 7 mannen.
Dit verschil zit in het feit dat de vrouwen gemiddeld ouder worden dan de mannen. Ook werd er vooral de nadruk opgelegd dat het een ziekte is... ‘je bent niet dement maar je hebt dementie’.
 
Zie voor verdere info het hele bericht en foto's onder de tab ZORG.
 
 
 

28/01/2019 Contributie-inning Lierop Leeft begin februari
De nota’s van de contributie van 2019 worden begin februari bezorgd. Bij de leden die Lierop Leeft hebben gemachtigd om automatisch te incasseren vindt de incasso plaats op 8 februari.
  


Algemeen| Laatste nieuws| Werkvelden| Ik heb een vraag| Duofiets reserveren| Vraag & aanbod| Contact| Links| Agenda

Dorpscoöperatie Lierop
Gebergte 6
5715 PM Lierop
Mail:info@lieropleeft.nl
Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame Lierop