Volg ons ook op de sociale media: Twitter Facebook

Visie

Door een terugtredende overheid dreigt het voorzieningenniveau, en daarmee de kwaliteit van leven in dorpen en wijken, te verschralen. Nieuwe initiatieven van burgers om het lokale welzijn te verbeteren dienen daarom actief ondersteund te worden. Het is belangrijk om burgers te laten participeren in de keuzes en de uitvoering van activiteiten die het wonen, het welzijn en de zorg- en dienstverlening op het gewenste niveau brengen en houden. 


‘Lierop Leeft’ moet voor de Lieropse mensen vooral “mijn club” worden. Ons streven is er daarom op gericht dat zoveel mogelijk inwoners van Lierop lid worden. 

Wat we vooral willen is de dienstverlening die bijdraagt aan de kwaliteit van leven in ons dorp, dichtbij brengen, mensen/inwoners daar invloed op geven en de bureaucratie tot een minimum beperken.

 
 
 
 
 


 


Algemeen| Laatste nieuws| Werkvelden| Ik heb een vraag| Duofiets reserveren| Vraag & aanbod| Contact| Links| Agenda

Dorpscoöperatie Lierop
Gebergte 6
5715 PM Lierop
Mail:info@lieropleeft.nl
Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame Lierop