Informatie van de werkgroep ‘Wonen’

Samenvatting overleg werkgroep Wonen met ambtenaren gemeente Someren d.d. 1 december 2022.

 

 • Opening

Gemeente maakt nieuwe overlegstructuur voor alle kerkdorpen. Zij willen graag weten waar de behoeftes vanuit de werkgroepen liggen.

Voorstel vanuit onze werkgroep; om 1x per jaar gezamenlijk met de andere kerkdorpen en per werkgroep 1x per 3 maanden, waarvan 2x keer met bestuurders. Dit gaat de gemeente verder uitwerken en komt met een voorstel

Vanuit Lierop Leeft is werkgroep Wonen specifiek op de “lopende” onderwerpen gericht die te maken hebben met wonen en woonwensen. 

Vanuit de werkgroep is het een wens om tussentijds vragen te mogen stellen aan de ambtenaren zodat er niet gewacht hoeft te worden tot het eerstvolgende overleg. Een vast aanspreekpunt zou handig zijn.

De fase waarin een bouwontwikkeling zich bevindt kan aanleiding geven voor een onderhoud met de werkgroep. Dit graag in het voorstadium en niet nadat alles al is vastgelegd. 

 • Stand van zaken uitbreiding Groenstraat
 • 1e opzet van het conceptvlekkenplan is opgesteld en wordt ons digitaal in beeld gebracht. Als werkgroep zijn we verheugd dat de tijdslijn die eerder is uitgezet ook is gehaald. Hopelijk zal in december dit vlekkenplan met omwonenden besproken worden, maar dit moet de projectleider oppakken die 6 december begint. Afstemming tussen werkgroep wonen met nieuwe projectleider Michel de Vocht is zeer gewenst om e.e.a. met elkaar af te stemmen. Werkgroep stelt voor om een kennismakingsgesprek mogelijk in december in te plannen. De planning om in begin 2023 het concept plan openbaar te maken blijft staan.

 

 • Stand van zaken laatste bouwpercelen Gildewijk die allen in optie staan
 • Op 1 kavel na zijn alle kavels zijn verkocht/in optie en ook voor die ene kavel zou belangstelling zijn. Volgens de site van gemeente zijn alle kavels in optie.
 • Mogelijkheden naar Tiny-houses of flex-woningen; gemeente is bezig met het beleid hiervan en ook de mogelijke plaatsen waar dit in de gemeente Someren gewenst is. Als werkgroep geven we aan dat als kavel 20 tussen Gildewijk 19 en 21 geen invulling krijgt we graag zien dat hier naar mogelijkheid met Tiny-houses of flexwoningen wordt onderzocht.

 

 • Stand van zaken mogelijke particuliere bouwlocaties Hier hebben een tweetal eigenaren van particuliere gronden actie ondernomen om tot ontwikkeling van hun gronden voor woningbouw te komen. Heel positief voor Lierop.
 • Stand van zaken plan van Oosterhout
 • Principeverzoek is ontvangen. College wil dat parkeren en ontsluiting nog verder ontwikkeld wordt . December zal nieuw principeverzoek komen. Januari wil ontwikkelaar de concept- of vergunningsaanvraag indienen.

 

 • Stand van zaken plannen Otterdijk
 • Dorpsoverleg Lierop houdt zich hier mee bezig . Gelet op de ontwikkeling op Otterdijk is er door Dorpsoverleg contact gelegd met de gemeente. Begin januari 2023 is er een eerste overleg waar locatie Otterdijk in beeld komt maar ook heel het buitengebied van Lierop aan de orde is. Onderwerp: “hoe vind Lierop dat het buitengebied ontwikkeld moet worden”.

 

 • Woninghuisvesting ouderen
 • Gemeente navragen bij woCom wat de stand van zaken is m.b.t. ‘t Alfort. Als werkgroep zien we graag dat de “plaatselijke” woningbouwvereniging woCom in 2023 een tweede poging doet om eigenaar te worden van ‘t Alfort en dat er dan een frisse wind kan gaan waaien gelet op kwaliteit en duurzaamheid.

 

 

 • Tiny houses

Behalve de mogelijke locatie aan Gildeplein vraagt de werkgroep aan de gemeente om ook andere locaties binnen Lierop te zoeken voor Tiny houses en/of flexwoningen. Zeker voor starters met een klein budget is hier veel belangstelling voor.

 

 • Enquête woonbehoefte in Lierop

Als werkgroep gaan we in januari een enquête uitzetten in Lierop. Als er meer duidelijkheid is over plan Groenstraat en van Oosterhout kan dit als info met de enquête mee genomen worden.

De gemeente gaat in december een enquête woonbehoefte uitzetten voor 50+-ers. Als werkgroep zullen we met deze gegevens zeker rekening houden.

Vind je dit bericht leuk? Deel het dan!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email