Bestemming korting energierekening

De korting op de energierekening in november en december is voor veel huishoudens meer dan welkom! Wij krijgen echter ook signalen van leden die een energieneutraal huis hebben of een lage rekening/voorschot moeten betalen die aangeven dat ze deze korting graag in willen zetten voor mensen die het hard nodig hebben. Kan dit via Lierop Leeft?

Wij hebben besloten onze rekening daarvoor open te stellen en een voorziening te treffen. Het bedrag wat hierop binnenkomt zullen wij inzetten voor mensen uit Lierop die zich bij ons melden omdat zij de energierekening niet kunnen betalen.

U kunt zich melden via dorpsondersteuner@lieropleeft.nl of 06-53668150. Uiteraard zullen wij dit alles strikt vertrouwelijk behandelen!

Mocht er geen beroep op deze voorziening worden gedaan of er blijft geld over, dan zullen we dit gelijkelijk verdelen onder de Voedselbank https://www.voedselbankdeurne.nl en de Stichting Leergeld https://www.leergeld.nl/asten-someren/steun-ons

Denkt u: Dit is een goed idee!! Maak dan uw bijdrage over op rekeningnummer NL29RABO0194376281 van Lierop Leeft o.v.v. ‘Korting Energierekening’

 U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks overmaken aan:

Stichting Leergeld Asten-Someren NL35RABO0121093158

Stichting Voedselbank Deurne NL38RABO0140243232.

Dorpscoöperatie Lierop Leeft

Vind je dit bericht leuk? Deel het dan!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email