Het bewaken van je grenzen is belangrijk om vrijwilligerswerk met plezier en voldoening te kunnen blijven doen.
Maar hoe herken je je grenzen als vrijwilliger? En hoe kun je voorkomen dat je iets doet wat je eigenlijk niet wilt?
Op sommige momenten wil je misschien ‘nee’ zeggen maar zeg je toch ‘ja’ omdat je iemand niet wilt kwetsen of omdat je erdoor verrast wordt.
Hoe kun je zo’n situatie voorkomen? En hoe maak je aan de ander duidelijk dat je iets niet wilt doen?

Al deze vragen stonden centraal tijdens de themabijeenkomst voor vrijwilligers van Lierop Leeft op 12 mei jl. in De Vurherd onder leiding van Petra Raijmakers en Marieke Linders.
Petra speelde een aantal herkenbare situaties voor, waarbij telkens aan de aanwezige vrijwilligers werd gevraagd: Zou je dit doen? Hoe zou je hiermee omgaan?
Vervolgens kwamen als vanzelf ook voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de vrijwilligers aan de orde. Waarbij vooral duidelijk werd dat het belangrijk is je eigen grenzen te herkennen en deze vervolgens ook aan te geven.
Nadat we nog in groepen van 5 met elkaar in gesprek gingen aan de hand van een aantal stellingen, kon Marieke om 22.00 uur de avond afsluiten.

Vind je dit bericht leuk? Deel het dan!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email