Druk bezochte infoavond “Bouwen en Wonen in Lierop”

Maar liefst 150 personen waren dinsdag 19 april aanwezig tijdens de infoavond van de werkgroep Wonen van de Dorpscoöperatie. Dit geeft ook aan dat velen zeker in deze tijd van de krankzinnige woningmarkt zoekende zijn. Als werkgroep geeft dat ons de inspiratie om te blijven afstemmen met vooral gemeente om de woonwensen zoveel als mogelijk ingevuld te krijgen met betaalbare woningen vooral gericht op starters en senioren zowel in huur- als koopsector.
Behalve burgemeester en wethouder, diverse raadsleden en een afvaardiging van woningstichting woCom was er goede vertegenwoordiging van dorpsgenoten van alle leeftijden.
Na opening van de avond was het beurt aan woningstichting woCom om uitleg te geven over hun plannen voor huurwoningen in Lierop en ook over de werkwijze van inschrijvingssysteem “wooniezie”. Iedereen die nu of in de verdere toekomst voor een huurwoning in aanmerking wil komen is er op attent gemaakt niet te wachten met (gratis) in te schrijven. Verder hebben we woCom aangegeven dat we graag zouden zien dat ze ‘t Alfort van de huidige eigenaar Mooiland overnemen en dat er dan een frisse wind kan gaan waaien over deze woonlocatie voor ouderen.
Daarna is door de werkgroep diverse mogelijke Lieropse bouwlocaties in beeld gebracht gelegen binnen of aansluitend aan de kom van ons dorp. De gemeente is weliswaar druk in de weer met het uitbreidingsplan gelegen tussen Berkeindje en Vaarsehoefweg maar voordat hier gebouwd kan worden zijn we wel 5 of misschien wel 10 jaar verder. Omdat de starters en senioren van nu, momenteel 45 op onze lijst, dan nood gedwongen zijn Lierop te verlaten is dat desastreus voor de leefbaarheid in Lierop.
Daarom willen we dat er op korte termijn een tweede uitbreidingsplan, met kortere doorlooptijd, opgestart wordt met voorkeur vanuit een locatie met particulier eigendom. Dit laatste maakt het ook makkelijker dat Lieropenaren in aanmerking komen voor een woning en niet afhankelijk zijn van een loting waar heel Nederland aan kan meedoen.
De particulieren eigenaren mogen met ons contact opnemen en ook stichting SAMENBOUWEN.IN is graag bereid daar in te bemiddelen.
De gemeente heeft uitleg en beeld gegeven over het opgestarte uitbreidingsplan achter de Groenstraat, tussen Berkeindje en Vaarsehoefweg. Duidelijk is dat er nog een lange weg te gaan is maar dat er aan een mooie locatie gewerkt wordt.
Na een vragenronde werd de avond afgesloten door onze gespreksleider Eric Hesius.

Als werkgroep weten we dat er op zo’n avond geen cadeautjes uitgedeeld kunnen worden en toezeggingen gedaan worden maar het is van groot belang dat de gemeente en woningstichting woCom goed op de hoogte zijn wat er speelt in Lierop. Dit maakt het voor onze werkgroep makkelijker om de woonwensen zoveel als mogelijk ingevuld te krijgen.

Werkgroep Wonen
Dorpscoöperatie Lierop Leeft.

Vind je dit bericht leuk? Deel het dan!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email