Waarvoor kan ik terecht bij de Dorpsondersteuner?

Uitgangspunt is dat de inwoners uit Lierop met al hun vragen op het gebied van welzijn, zorg en wonen terecht kunnen bij de dorpsondersteuner.

De dorpsondersteuner vormt de schakel tussen de hulpvragers in Lierop enerzijds en de formele hulp (maatschappelijk werk, WMO-loket e.d.) en informele hulp (vrijwilligerswerk, mantelzorg) anderzijds.

Voorop staat daarbij het behouden en verbeteren van de zelfredzaamheid en zelfbeschikking van mensen die op één of andere manier hulp nodig hebben en daar zelf niet uit komen.

De dorpsondersteuner zoekt met de hulpvrager naar de beste manier waarop hulp geboden kan worden maar voert deze zelf niet uit.

 

 

de Dorpsondersteuner

Vragen kunnen divers van aard zijn, zoals:

 • onderzoekt, signaleert en inventariseert (verborgen) welzijn- en zorgbehoefte van de inwoners van Lierop (actief benaderen en vraagverheldering)
 • werkt samen met de cliënt en zijn omgeving aan oplossingen voor diens vraag
 • stimuleert en optimaliseert de zelfredzaamheid van de cliënt
 • bevordert het bieden van onderlinge hulp van de Lieropse inwoners
 • voert gesprekken, bij cliënten thuis of indien gewenst op het kantoortje in Henricushof
 • begeleidt en ondersteunt aanvragen van indicaties voor Wmo en WLZ
 • onderhoudt contact met mantelzorgers en ondersteunt hen
 • onderhoudt contacten met welzijn en zorgaanbieders, 1e lijns voorzieningen (huisartsen, maatschappelijk werk e.d.) en eventuele andere instanties
 • gaat na of de cliënt naar tevredenheid geholpen is (in het proces, de wijze waarop met de vraag is omgegaan en m.b.t. het resultaat). Is dit niet het geval of loopt een proces vertraging op, onderneemt de dorpsondersteuner passende actie
 • registreert en doet verslag van de werkzaamheden, houdt bij hoeveel cliënten contacten er zijn geweest, hoe de vraag is binnen gekomen en naar wie deze cliënten eventueel doorverwezen zijn
 • maakt deel uit van het dorpsteam (huisarts, opvoedondersteuner, S1-verpleegkundige, wijkagent, dorpsondersteuner en zo mogelijk WMO-consulent) en coördineert de bijeenkomsten
 • heeft veel contact met een groot aantal netwerk partners naar wie cliënten kunnen worden doorverwezen
 • is nauw betrokken bij de werkgroepen van Lierop Leeft om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen
 • kan een beroep doen op een groot aantal vrijwilligers indien hulp nodig is. Denk aan vervoersmaatjes, gezelschapsmaatjes, vrijwilligers die zich inzetten voor de diverse activiteiten die Lierop Leeft organiseert
 • directe hulpvragen m.b.t. lichamelijke verzorging of psychosociale zorg
 • vragen aangaande de sociale kaart. Waar vind ik welke instantie/hulpverlening
 • vragen over sociale en recreatieve dagbesteding
 • vragen over eenzaamheid, recreatieve dagbesteding, dagopvang
 • vragen over vrijwilligerswerk, burenhulp, mantelzorg of andere naastenzorg
 • vragen rondom woningaanpassing of hulpmiddelen
 • vragen over het CAK/CIZ, rekeningen eigen bijdrage of vergoedingen
 • Vragen als; “ik ga met pensioen, hoe vul ik mijn dagen in”
 • Vragen over maaltijdverzorging
 • Vragen over personen alarmering
 • Vragen over Uw netwerk. Dit kunnen we in kaart brengen om zo duidelijk te krijgen wie van Uw naasten iets voor U kan betekenen.

Vind je dit bericht leuk? Deel het dan!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email