Samenwerking ’t Rendal en Lierop Leeft

Basisschool ’t Rendal’ zoekt verbinding met het dorp Lierop

Om dit gestalte te geven hebben de leerkrachten contact gezocht met de werkgroepen  ‘Opvoeden en Opgroeien’ en ‘Zorg’.

Samen is bekeken wat we voor elkaar kunnen betekenen.
De basisschool is gestart met projecten waarin de kinderen een bepaald thema op hun eigen manier kunnen verkennen en onderzoeken. Vanuit de dorpscoöperatie kunnen we hierin participeren met vrijwilligers die o.a.  kennis en ervaring inbrengen. Ieder thema wordt afgesloten met een kennistest en de kinderen bewijzen dat ze de doelstelling gehaald hebben.

Afhankelijk van het thema doet de school een beroep op vrijwilligers. Een groot aantal inwoners heeft al toegezegd hieraan medewerking te willen verlenen. De vrijwilligers gaan, afhankelijk van hun expertise, samen met de kinderen aan de slag om inhoud te geven aan het desbetreffende thema. Zo is er het thema muziekimpuls waar muzikanten uit het dorp kinderen kennis laten maken met diverse instrumenten.

Ook aan het thema ‘Je eigen lijf’ hebben vrijwilligers hun steentje aan bijgedragen o.a. door iets te komen vertellen over voeding en er werd een gastles gegeven hoe het is om op een röntgenafdeling te werken.

Dit voorjaar start het project ‘het dorp’. De rode draad in dit project is vroeger en nu.
Ook hier zal weer volop gebruik gemaakt worden van verschillende vrijwilligers die bekend zijn met o.a. de geschiedenis van Lierop.

Vind je dit bericht leuk? Deel het dan!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email