Extra aandacht kwetsbare kinderen in coronatijd

Binnen het PACT weerbaarheid hebben we met elkaar afgesproken onze kwetsbare doelgroepen niet te zullen vergeten.

In deze crisistijd is dit belangrijker dan ooit. Daarbij denken we vooral aan de kinderen in een onveilige thuissituatie als gevolg van relatieproblemen en (v)echtscheiding, armoede, overbelaste mantelzorg, psychosociale problemen van hun ouders (incl. verslaving) en huiselijk geweld.

We zijn er van overtuigd dat ook u hier extra oog voor heeft. Maar onderstaande websites komen daarbij misschien nog van pas.

Een aantal heeft extra informatie opgenomen die van pas kan komen in deze bijzondere ‘Coronatijd’.

Voor hulpverleners, jeugdbeschermers of leerkrachten van kwetsbare kinderen: https://academiepratenmetkinderen.nl/wat-als-het-op-school-veiliger-is/

Voor iedereen die met jeugd of ouders werkt: https://www.nji.nl/coronavirus

Geweld hoort nergens thuis: deze site wordt momenteel aangevuld met informatie en specifieke tips rondom de Coronacrisis. https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/

Scheiden zonder schade:
Villa Pinedo biedt haar online training voor gescheiden ouders de komende weken kosteloos aan. Normaal kost deze €97.-. https://training.villapinedo.nl/

Anoniem chatten met JouwGGD voor jongeren.
Dit kan elke werkdag tussen 15.00 en 21.00 uur en zondag van 18.00 en 20.00 uur. https://chat-client-ggd-jouwggd.serviant.nl/

Kinderen en jongeren kunnen vanzelfsprekend ook altijd terecht bij de  kindertelefoon.
https://www.kindertelefoon.nl/

Suïcidepreventie:
Voor informatie en hulp bij suïcidaliteit en om alert te zijn op mogelijke suïcidaliteit een triagetool voor iedereen die contact komt met mensen die knel dreigen te raken. https://www.113.nl/ en https://www.ggdbzo.nl/zobzonderzelfmoord/ketensamenwerking/Documents/triagemodel%20defintief.pdf

Psychische klachten:
de website van MIND heel veel ondersteuning, tips en links te vinden. https://wijzijnmind.nl/corona

Financiële zorgen:
Nibud biedt informatie over financiële regelingen en adviezen hoe om te gaan met dalende inkomsten. https://www.nibud.nl/wp-content/uploads/Nibud-Geldkrant-special-Minder-inkomen.pdf

ZO Someren:
voor al uw vragen over zorg & welzijn, werk & inkomen en jeugd & gezin: https://www.zosomeren.nl/

Vind je dit bericht leuk? Deel het dan!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email