Een maatje is een vrijwilliger die voor een bepaalde tijd één op één gekoppeld wordt aan een deelnemer. Maatjes zijn betrokken vrijwilligers die mensen tijdelijk een steuntje in de rug bieden.

Wat doet een maatje?
Als maatje onderneem je, 1x per 1 of 2 weken, thuis of in de directe omgeving, met iemand een activiteit.
Die activiteit kan van alles zijn: samen winkelen, wandelen, sporten, een film kijken, vissen, koffie drinken, een museum bezoeken.
Of misschien helpen bij de administratie, met de taal, met bewegen, met de opvoeding of met het leggen van contacten. Ook het even ontlasten van een mantelzorger kan een taak van een maatje zijn.

Wie is geschikt als maatje?
In iedereen kan een maatje schuilen. Van belang is dat je het hart op de juiste plaats hebt, dat je het leuk vindt om contact te hebben met anderen en gemakkelijk een praatje maakt. Het belangrijkste echter is dat je mensen wilt ontmoeten en iets voor een ander wilt betekenen!

 

Aan wie word je gekoppeld?
Binnen alle maatjesinitiatieven is het de bedoeling dat het tussen de deelnemer en zijn of haar maatje klikt! Samen met de dorpsondersteuner wordt er voor gezorgd dat je op een zorgvuldige manier wordt gekoppeld aan een deelnemer.

Hoe lang ben je een maatje?
Dit varieert van 2 maanden tot 2 jaar of zelfs langer. Alles gaat in goed overleg voor zowel de vrijwilliger als de deelnemer.

"Iedereen kan wel eens wat hulp, ondersteuning of een luisterend oor gebruiken. Een maatje kan dit bieden!"

Wat als je een maatje zoekt?
Zoek je een maatje (voor iemand) dan ben je van harte welkom bij MET ELKAAR.
Wij gaan in een gesprek dan bekijken welk maatje bij je past! Meld je dan aan via: dorpsondersteuner@lieropleeft.nl

Wat als je maatje wilt worden?
Meld je dan aan via: dorpsondersteuner@lieropleeft.nl

Vind je dit bericht leuk? Deel het dan!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email