Verslag eerste drie bijeenkomsten

Op weg naar een dementievriendelijk Lierop

Tijdens de ledenvergadering van 21 april 2016 hebben de aanwezige leden ingestemd met onderstaande intentieverklaring: Intentieverklaring uitgesproken door de Algemene Ledenvergadering

Dementievriendelijk Lierop

De dorpscooperatie Lierop Leeft wil Lierop uit laten groeien tot een dementievriendelijk dorp!
Het doel is om mogelijkheden te creëren, zodat mensen met dementie zo lang mogelijk als volwaardige burgers aan de samenleving kunnen blijven deelnemen.


De meeste mensen met dementie (70%) wonen thuis. Om zo volwaardig mogelijk te kunnen blijven meedoen, is het belangrijk dat het sociale leefklimaat in de eigen omgeving goed aansluit bij de (on-) mogelijkheden van deze groep. Hiervoor is het nodig om in te zetten op herkenning, doorbreken van taboes, acceptatie, ontmoeting en het aangaan en behouden van informele relaties!
Samen met andere partners zal in de komende tijd gezocht worden naar mogelijkheden om dit doel te bereiken!

Lierop Leeft, 21 april 2016

Vanaf het moment dat de intentieverklaring door de leden is geaccordeerd, is het bestuur van Lierop Leeft zich gaan oriënteren op mogelijkheden om een kleinschalige woonvorm voor dementerenden in Lierop te realiseren. Dat betekent dat er door de projectgroep 24-uurs zorg veel informatie wordt ingewonnen. Onder meer door bezoeken te brengen aan bestaande initiatieven van kleinschalig wonen voor dementerenden.
 
 
Bijeenkomst 13 oktober 2016
Op 13 oktober 2016 werd een avond over dementie georganiseerd door de dorpscoöperatie en KBO Lierop gezamenlijk. Tijdens deze avond bleek dat er met name behoefte was aan meer kennis over dementie en over de bejegening van mensen met dementie.
Op 8 december 2016 vond in De Vurherd een vervolgbijeenkomst plaats waarbij 25 personen aanwezig waren. Deze bijeenkomst was alleen voor die mensen die op een of andere manier een actieve bijdrage willen leveren aan een dementievriendelijk Lierop. Er werd door medewerkers van Savant, Zorgboog en Onis informatie gegeven over vormen van dementie, diagnostiek, omgaan met mensen met dementie en over ondersteuning van de mantelzorger.
Die avond kwam de vraag aan de orde: “Hoe nu verder? Wat moet / kan er aangepakt worden?” Vanuit de groep aanwezigen werden een aantal mogelijkheden aangedragen waarmee een werkgroep verder aan de slag zou kunnen gaan.
 
Bijeenkomst 16 maart 2017
Deze werkgroep “dementie vriendelijk Lierop”, waar ook de KBO deel van uitmaakt, organiseerde op 16 maart 2017 een 3de bijeenkomst met als titel; Én zo is het begonnen”. Tijdens de avond, waarbij ongeveer 65 mensen aanwezig waren, werd de film; “Zoeken” gedraaid. Dit is een opname van een toneelstuk dat in Laarbeek opgevoerd werd. In de film raakt de hoofdpersoon steeds verder de weg kwijt en zien we hoe de omgeving , vaak met veel onbegrip, hierop reageert.
Na de pauze ontstond er onder leiding van Sanne Stultjens, casemanager dementie Savant en Truus van Otterdijk Steunpunt Mantelzorg Onis een levendige discussie.
Het blijkt dat erkenning van dementie ( vooral in een vroeg stadium) veel onbegrip weghaalt, zowel in de thuis situaties als b.v. bij verenigingen, supermarkten etc. zodat men zolang mogelijk – ook in Lierop – aan het maatschappelijk leven kan blijven deelnemen.
Aan het einde van de discussie gaven Sanne en Truus nog waardevolle tips; Hoe om te gaan met dementie” en tips specifiek voor mantelzorgers mee.
Reacties van de aanwezigen waren dat het een gevoelig, laagdrempelige, openhartige en informatieve avond was.

Vind je dit bericht leuk? Deel het dan!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email