Verslag voorlichtingsavond 19 mei 2015

Alcohol en jongeren, een bezopen combinatie

Leerlingen van groep 7/8 en hun ouders werden in twee groepen gesplitst. De kinderen kregen een programma aangeboden door Mathijs de Kroon; de ouders kregen een presentatie van Rolf Pelleboer, oud-specialist in het behandelen van kinderen met een alcoholprobleem. Rolf heeft de ouders ervan overtuigd dat jongeren tot zelfs 25 jaar door overmatig alcoholgebruik een blijvende schade aan de hersenen kunnen oplopen.

De cijfers waren helder. In Nederland is het alcoholgebruik bij jongeren zeker niet afgenomen. Bewustwording aanbrengen van de blijvende schade is bij ouders en kinderen noodzaak. Ouders kregen een quiz voorgeschoteld, waarbij het nog duidelijker werd dat ouders een belangrijke rol kunnen spelen in het voorkomen van alcoholmisbruik. Voorbeeldgedrag van ouders was een belangrijk aandachtspunt en hierin hebben vaders een belangrijketaak! Ook gaf Rolf mooie tips aan ouders hoe om te gaan met de verleidingen waar kinderen aan overgeleverd zijn. Weerbaar maken van jongeren tegen de verleiding is een goede insteek volgens de deskundigen.
Tenslotte is tijdens de evaluatie van de avond besloten om het volgend schooljaar dezelfde actie in een nog grotere aanpak voort te zetten. Docenten van het Rendal geven dan weer alle medewerking.
 
De werkgroep Opvoeden en Opgroeien bedankt eenieder die aan het succes van deze avond meegewerkt hebben.
 
Zie hiernaast ook de presentatie van Rolf Pelleboer en de reacties van enkele kinderen. 

Vind je dit bericht leuk? Deel het dan!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email