Volg ons ook op de sociale media: Twitter Facebook

CPO 3 in Lierop met zes starterswoningen aan de Vendelier...

01/10/2019
 
‘Zes starters uit Lierop hebben een plan klaar voor het bouwen van zes starterswoningen aan de Vendelier, plan Gildewijk. Al lange tijd hebben deze groep jongeren via onze werkgroep gevraagd bij de gemeente een bouwlocatie toegewezen te krijgen. Omdat de gemeente niets aan te bieden had en de bouwwens als maar groter werd hebben we de gemeente gevraagd om twee bouwkavels voor vrijstaande woningen aan de Vendelier om te zetten naar een bouwlocatie voor zes starterswoningen, Na veel afwegingen heeft de gemeente groen licht gegeven onder voorwaarde dat er een goed plan zou komen wat ook door de buurt gedragen zou worden. Ook voor parkeren moet een adequate oplossing gevonden worden.
In eerste instantie hebben de starters een globaal plan gemaakt en hebben dit in februari van dit jaar gepresenteerd aan de buurtbewoners. De toekomstige buren van de starters waren erg blij met de openheid van de plannen. Via tekeningen werd duidelijk gemaakt wat het bestemmingsplan aan bebouwing toelaat en hoe de starters het willen invullen.
Een enkeling gaf aan niet blij te zijn met de zes woningen maar hadden begrip voor de situatie en vinden de invulling acceptabel. Een tweetal aanwonenden zagen de plannen graag wat aangepast om vanuit hun woonsituatie een mooier beeld te krijgen c.q. minder zicht op de woningen te krijgen.
Met dit gegeven en wensen hebben de starters architect Beusen een plan laten maken. Ook aan de eis van de gemeente en de wens van onze werkgroep om kleine woningen te maken die ook in de toekomst voor de doelgroep starters in beeld blijft is ingewilligd. De starters zijn heel blij met het resultaat en ook de gemeente heeft haar waardering uitgesproken en ook met de oplossing voor het parkeren ingestemd.
Er ligt nu een plan waarvoor de starters in september de aanvraag omgevingsvergunning willen indienen. Een prachtig plan, kleine woningen voor nu en blijvend in de toekomst geschikt voor starters zodat ook doorstroming kan plaats vinden. Als werkgroep zijn wij erg blij dat we onze jeugd in Lierop kunnen houden om de leefbaarheid ook voor in de toekomst veilig te stellen.
Hoewel de aanwonenden instemmen met plan zijn er toch nog een aantal punten met de gemeente te bespreken, over het hele plan Gildewijk. Op verzoek van de bewoners hebben wij als werkgroep, samen met belangengroep Lierop, in september een afspraak met de gemeente gepland. Daarbij  kunnen we samen zaken aandragen die nog spelen op Gildeplein zoals bv. veiligheid, speelveld, groenvoorzieningen, invullen laatste bouwkavels e.d. We hopen duidelijkheid te krijgen voor heel de Gildewijk waarbij fase 1 en 2 op korte termijn afgewerkt kan worden met ook alle openbare voorzieningen’.

Werkgroep Wonen
Dorpscoöperatie Lierop Leeft

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen| Laatste nieuws| Werkvelden| Ik heb een vraag| Duofiets reserveren| Vraag & aanbod| Contact| Links| Agenda

Dorpscoöperatie Lierop
Gebergte 6
5715 PM Lierop
Mail:info@lieropleeft.nl
Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame Lierop