Volg ons ook op de sociale media: Twitter Facebook

ALV Lierop Leeft met terugblik bezoek Koning

04/04/2019

Onze dorpscoöperatie houdt op donderdag 11 april de algemene ledenvergadering in De Vurherd.
De vergadering begint om 20.00 uur en naast de agendapunten die de leden reeds in de bus gehad hebben zal er geopend worden met een terugblik op het bezoek van de koning.

Een van de agendapunten is de bestuursverkiezing.
Martien Kusters en Marianne Welten zijn aftredend en herkiesbaar.
Maria van Lieshout en Frans Cortooms zijn aftredend en niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt als kandidaten voor het bestuur Marjan Groeneveld en Frank Hurkmans voor.
Andere kandidaten kunnen zich tot 8 april 12.00 uur aanmelden bij Martien Kusters, voorzitter, Florastraat 28 of via e-mail info@lieropleeft.nl.

Ook zal er tijdens deze ledenvergadering extra aandacht zijn voor een reflectie over hoe onze dorpscooperatie in al z'n facetten actief is. Hier zal groepsgewijs over gediscussieerd worden. De onderstaande stellingen komen hierbij ter sprake:
- Het gaat goed maar kan het nog beter?
- Wat kunnen we verbeteren? Wat kunnen we beter anders gaan doen? Moeten we meer aandacht hebben voor (opgroeiende) kinderen en hun ouders?
- Samen zijn we Lierop Leeft en bepalen we wat belangrijk is: voor jou, je kinderen en je ouders.

Tijdens de vergadering zal ook Marieke Linders als nieuwe dorpsondersteuner voorgesteld worden.

Zie de agenda en de verslagen onder de tab 'Algemeen/ledenvergaderingen' op deze site.
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemeen| Laatste nieuws| Werkvelden| Ik heb een vraag| Duofiets reserveren| Vraag & aanbod| Contact| Links| Agenda

Dorpscoöperatie Lierop
Gebergte 6
5715 PM Lierop
Mail:info@lieropleeft.nl
Webdevelopment: Advertize Totaal Reclame Lierop